Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
Honda City G: 529.000.000 đ
Honda City L: 569.000.000 đ
Honda City RS: 599.000.000 đ
Bảng Giá Xe
Honda CRV E: 998.000.000 đ
Honda CRV G: 1.048.000.000 đ
Honda CRV L: 1.118.000.000 đ
Honda CRV LSE: 1.138.000.000 đ
Bảng Giá Xe
Honda Civic E: 729.000.000 đ
Honda Civic G: 789.000.000 đ
Honda Civic RS: 929.000.000 đ
Bảng Giá Xe
HR-V 1.8G: 786.000.000 đ
HR-V 1.8L: 866.000.000 đ
Bảng Giá Xe
Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang): 1.319.000.000 đ
Honda Accord (Trắng ngọc trai): 1.329.000.000 đ
Bảng Giá Xe
Honda Brio : 418.000.000 đ
Honda Brio RS: 448.000.000 đ
Honda Brio OP1: 452.000.000 đ